مناجات امام زمان…کربلایی بیدبرگ

زمینه…دلاشده محزون،رضا(ع) عزاداره…کربلایی بیدبرگ

هروله…آماده شبیه یک جنگنده…کربلایی بیدبرگ

سنگین…اگر چه برای پر زدن…کربلایی بیدبرگ

واحد…یا جواد الائمه تویی باب الحوائج…کربلایی بیدبرگ

واحد…تو شبای روضه دل بیقرارم…کربلایی بیدبرگ

هروله…دلشوره دارم آغاجون…کربلایی منتظری

شورپایانی…یاد شهدا دلای مارو میده جلا…کربلایی بیدبرگ