زمینه_محرمت نزدیکه…

تک_هدیه به شهید محسن حججی

سنگین_دوباره امشب دل بیقرارم…(مداح نوجوان مهدی اعرابی)

واحد_آرامشه هردل…

هروله_منم گدای قمر عباس…(پیشنهادی)

هروله_کربلاتو سرتاسر دوس دارم…

شورپایانی_ارباب منی…(ترکیبی)